function scrollToSection() { // Change the URL to the desired page window.location.href = "https://www.oslomediq.no/booking"; // After navigating to the new page, scroll to a specific section // You can use the hash of the section you want to scroll to window.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { setTimeout(function() { // Add a delay to ensure the page has loaded window.scrollTo({ top: document.getElementById("html1").offsetTop, // Replace "sectionId" with the id of your target section behavior: "smooth" // Smooth scrolling }); }, 500); // Adjust the delay as needed }); }
top of page

Psykoterapi for alle Online


Psykisk helse hjelp , ingen ventetid.

  • 45 minutter
  • 1 600 norske kroner
  • Trondheimsveien 184

Tjenestebeskrivelse

Vi tar vare på din psykiske helse med psykoterapi for alle online! Yee Kong mottar klienter med et bredt spekter av problemstillinger for medisinsk behandling, psykoterapi, råd og veiledning på norsk, engelsk og kinesisk. - Utbrenthet, utmattelse og kronisk arbeidsrelatert stress - Søvnvansker - Depresjon - Angst ( sosial angst ) - Panikklidelse - Traume - Tic og Touretts syndrom - Sorg , tapsopplevelse - Svekket selvfølelse, selvbildet Psykose, bipolare lidelser, alvorlig depresjon, personlighetsforstyrrelser, alvorlige spiseforstyrrelser, rus og avhengighet krever et tverrfaglig team og henvisning til offentlig hjelpeapparat via fastlege.


Kontaktinformasjon

  • Trondheimsveien 184, Oslo, Norway

    21390711

    sekretaer.oslomediq@hotmail.com


bottom of page