function scrollToSection() { // Change the URL to the desired page window.location.href = "https://www.oslomediq.no/booking"; // After navigating to the new page, scroll to a specific section // You can use the hash of the section you want to scroll to window.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { setTimeout(function() { // Add a delay to ensure the page has loaded window.scrollTo({ top: document.getElementById("html1").offsetTop, // Replace "sectionId" with the id of your target section behavior: "smooth" // Smooth scrolling }); }, 500); // Adjust the delay as needed }); }
top of page

Oslo Mediq Legevakt

Din lokale legevakt kommer snart!

429640188_1453351578925487_5096853271412687421_n.jpg

Oslo Mediq legevakt er en privat legevakt som vi forbreder for deg både med e-hjelp og ved oppmøtet.

 

Vi tilbyr alle tjenester som en kommunal legevakt, men fokuset vårt er å gi deg hjelpen du trenger umiddelbart med topp kvalitet, dette kan vi tilby sammen med våre leger som har stort og bredt kompetanse nivå slik at du får hjelpen du trenger. Legene kan hjelpe med svært mange helse problemstillinger 

Vi kan hjelpe deg med blant annet:

Konsultasjon
Digitale konsultasjoner
Akutte skader
Blodprøvetaking
EKG
Brannskader
Kutt/sårskader
Spirometri målinger
Blodtrykk måling
Vaksiner/reisevaksiner
Bakteriell Vaginose
Sopp i underlivet
Kjønnssykdomer
Resepter
Urinveisinfeksjon
Blodtrykk måling
Helseattest
Gallestein
Psykisk helsehjelp

Åpningstider for legevakt:

Mandag:

Tirsdag:

Onsdag:

Torsdag:

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Stengt

Stengt

Stengt

Stengt

Stengt

Stengt

Stengt

bottom of page